Editör

[email protected] 13 Şubat 2013 Çarşamba 02:00 DİĞER KÖŞE YAZILARI

MİLLî GAZETE SABETAYİST HAHAMA EMANET

Millî Gazete Sabetayist hahama emanet

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni olarak, Erbakan hayatta iken son günlerinde göreve getirilen Mustafa Kurdaş görünse de atılan manşetlerin, yapılan haberlerin Sabetayist hahamın kafa yapısı ürünü olduğu erbabınca kolay fark edilebilmektedir.

Sabetayist hahamın köşesinin bayat içeriklerini manşete taşıyan Millî Gazete yönetimi Millî Görüş bakış açısı ile alakası olmayan, Müslümanları yerli-yersiz eleştirerek karamsarlık empoze etmeye, İslami kesimler arasındaki her türlü çelişkiyi gündeme getirip ayrılık tohumları ekmeye, aykırılıkları gözlere sokmaya yönelik bir yayın politikası izlemektedir.

Her gün farklı bir konuda felaket tellallığı yapan, her şeyin kötüye gittiğini ısrarla ve inatla savunan bu hastalık saçan zihniyet hangi konuda olursa olsun Türkiye’de, İslam Âleminde yaşanan olumlu gelişmelere, olaylara asla itibar etmeyip münhasıran ümit kırıcı, moral bozucu, tahripkâr bir yayını ilke haline getirmiş bulunuyor.

Mütemadiyen; tarihin hiçbir döneminde yaşanmayan, gerçekleşme ihtimali bulunmayan bir ütopya oluşturup bunu İslam diye dayatan, bir imamı kebir seçip itaat edilmesini tavsiye etmesine karşın İslami kesimleri isim vermeden incitici, tahkir edici bir üslupla eleştiren, örnek lider şahsiyet olarak kendini tarif edip ihsas eden bir adama Millî Gazete emanet edilmiş…

Kafasının içinde 40 tilkiyi kuyrukları birbirine değmeden dolaştıran bu Sabetayist haham arada bir Sabetayistler, Kripto Yahudiler, Avdetiler, Selanik Dönmeleri gibi konulara ilişkin kalem oynatarak inandırıcı olmaya, kendini sıkı sıkıya kamufle etmeye çalışmaktadır.

Sabetayist hahamın geçmişini yalnızca yazdıklarından öğrenenler elbette ki kırdığı yumurtalardan habersizdirler. Millî Görüş’ün yayın organı Millî Gazete’de yıllarca köşe yazıp Erbakan ve kurduğu partilerin başına gelenlere ilişkin tek kelime dahi kayda geçirmeyen bu muhteremin sürekli temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp okuyucuların önüne koyduğu maceralarının tamamen çarpıtıldığını, gerçeğin ne olduğunu kim bilebilir ki?

Mesela muhterem, ünlü basın baronu Sabetayist Erol Simavi’ye Son Haber adlı muhafazakâr bir günlük gazete çıkardığını, bu gazeteye Millî Gazete’den Zeki Ceyhan’ı transfer edip birkaç hafta köşe yazdırdıktan sonra işine son verdiğini bir gün köşesinde yazabilir mi?

Kaderin yorumlanmadan anlaşılmaz tecellisine bakın ki; Sabetayist haham, Erol Simavi’nin isteği üzerine çıkarttığı günlük gazeteye Millî Gazete’den transfer ettiği Zeki Ceyhan ile Millî Gazete’de on yıllardır birlikte köşe yazarlığı yapmaktadır!

Peki, bu muhterem üç-beş Müslümanın bir araya gelip kitap okuduğunda nefeslerini karakollarda aldıkları bir zulüm ve istibdat döneminde; nasıl iki günlük gazeteye sahip olduğu, oldukça yüksek bir tiraja ulaştığı hakkında biraz ayrıntılı bilgi verebilir mi? Ayrıca Müslümanları her sabah namazı bir selatin camiinde bir araya getirip miting gibi cemaatlerle namaz kılınmasına önayak olduğunu hangi güce sırtını dayayarak yapabildiğini açıklayabilir mi?

Biliyoruz, konu buraya geldiğinde hemen atlayıp sözü 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasına getirerek nasıl İslami hizmetlerinden ötürü yargılandığını, nasıl iki günlük gazetesinin elinden alınıp mağdur edildiğini ve yıllarca sürgünde yaşadığını anlatıp kedi gibi hep 4 ayak üzerine düşecektir.

Ama kazın ayağının göründüğü gibi olmadığını erbabı çok iyi bilir. O dönemlerde yargıdan paçayı sıyırıp yurt dışına kapağı atmak ve yıllarca ülke ülke dolaşarak yaşamak sıradan insanların, hele Müslümanların kotarabileceği bir keyfiyet değildi.

Ama şurası çok mühim: Muhterem kendisini koruyup kollayan güçlere rağmen 12 Mart yönetimine karşı pek bir şey yapamayacağını anlamış olmalı ki aldığı tüyo ile yurt dışına kaçmış olsun. Nitekim 28 Şubat sürecinde de rüzgârın tersine esmeye başlaması üzerine kulağı delik bazı cemaat lideri uyanıklar yurt dışına kapak atmayı başardılar! Kimi hala gelemedi, kiminin de cenazesi geldi.

Olay şudur: Erbakan 1969 Genel Seçiminde Konya’dan bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Daha önce seçimle geldiği TOBB Başkanlığından polis zoru ile uzaklaştıran Başbakan Demirel, kazanıp Meclis’e girmesin diye münhasıran Erbakan için seçim yasasında değişiklik yapmıştı…

O zamanlar birleşik oy pusulası yoktu. Her parti ve bağımsız adaylar oy pusulalarını oy kullanılan yere bırakırlardı. Yeni yasaya göre, daha önce bağımsız adayların oy pusulalarının mühürlenmesi şartı konulmasına karşın yapılan değişiklikle bu kez mühürlenmemesi şartı getiriliyordu. Anlamsız gibi gözüken bu değişikliğin amacı seçmeni şaşırtıp Erbakan’ın oylarını iptal ettirmekti.

Hazırlanan oyunun pürüzsüz oynanabilmesi için de, bağımsız aday pusulası mühürlenecek, hayır mühürlenmeyecek tartışması çıkartılıp iyice kafalar karıştırılmaya çalışılıyordu. İşte tam bu sırada yaşanan tartışmaları bitirip son noktayı koymaya karar veren Sabetayist haham, gazetesine attığı manşette şöyle diyordu: BAĞIMSIZ ADAY PUSULASINI MUTLAKA MÜHÜRLEYİN! Bu kullanılan oyların iptal edilmesi anlamına geliyordu.

İslam’ı, Müslümanları yalın kılıç korkusuzca savunan kahramanımıza ahalinin güveni tamdı. Bunu bilen Adalet Partisi Konya Teşkilatı muhteremin o günkü gazetesinden tomarlarla nüshalar alarak Erbakan’ın taraftarı görüntüsü veren kişiler eliyle dağıttırdılar.

Bütün bu organize kolektif çabaların sonucu sandıklar açıldığında mühür basılmaması gerekirken mühürlenen Erbakan’ın oy pusulası sayısının 19 bini bulduğu görülecekti. Ne var ki Erbakan tam 3 milletvekili çıkaracak kadar oy aldığı için bir milletvekili çıkaracak oya tekabül eden 19 bin oyun iptali seçilmesine engel olamadı.

Erbakan vefatından bir süre önce Sultanahmet Camiinde cuma namazı sonrası, imam odasında sohbet ederken tarihe ışık tutan açıklamalarda bulunmuştu. 12 Mart 1971 Muhtırasında imzası bulunan Muhsin Batur’un 12 Eylül 1980 öncesi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşın Genel Başkan Bülent Ecevit’in yeterli oy verdirmediğini, Millî Selamet Partisi olarak verdiklerini, buna rağmen seçilemediğini ayrıntılarıyla anlatmış, Zaman Gazetesi de haber yapmıştı.

Diyeceksiniz ki bunun Sabetayist haham ile alakası ne? Alakası şudur: Her zaman ifade ettiğimiz üzere, Erbakan’ın da tarihe düştüğü bu notta işaret edildiği gibi 12 Mart 1971 Muhtırası millî derin devlet tarafından verildi. Açıkçası muhtıra verilmesinin arkasında Erbakan vardı.

Bu süreçte, Erbakan’ı TOBB Genel Merkezinden polis copu ile çıkartan Başbakan Demirel, asker dipçiği ile Başbakanlıktan uzaklaştırılırken CHP Genel Sekreteri Ecevit de muhtıra asıl bana karşı verildi diyerek görevinden istifa ediyordu!

Gazetesine attığı manşetle bağımsız aday pusulalarını mutlaka mühürleyin çağrısını yaparak Erbakan’ın 19 bin oyunu iptal ettiren ve fakat sandığa gömemeyen Sabetayist haham ise 12 Mart 1971 sürecinde yurt dışına kaçmak ve iki gazetesini yitirmek zorunda kalarak bedelini ödemişti.

Olay kahramanımız Sabetayist haham kaderin yine garip tecellisine bakın ki CHP-MSP Koalisyon Hükümetinin 1974’te çıkardığı genel af yasası ile Cumhuriyet tarihinde ilk kez TCK 163 mahkûmu Müslümanlarını da kapsaması sayesinde Türkiye’ye dönebilmişti. Daha önceleri irtica yüzkızartıcı suç sayıldığı için afların kapsamına alınamıyordu.

Döner dönmez de bu muhteris haham yeniden başa dönerek tekrar bir haftalık gazete çıkarmaya ve sayesinde affa uğrayıp ülkesine döndüğü Erbakan’a, Millî Selamet Partisine yönelik bağrıyanık bir sivri dilli muhalefet yapmaya başlatmıştı.

Sabetayist hahamın Millî Gazete’de köşe yazma hikâyesi de ilginç. Duyduklarımız eğer doğru ise yurt dışından Türkiye’ye döner dönmez Erbakan kendisini davet edip şunları demiş: Zatıâliniz bir ticari faaliyet nedeniyle zarar edip borca girmediniz; İslam adına cihad yaptığınız için bu sıkıntıları yaşayıp çileler çektiniz…

İslam bizlerin de dini ve Millî Selamet Partisi cihad teşkilatımız; bu yüzden borçlarınızı üstlenecek ve Millî Gazete’de yazmaya başladığınız takdirde size 10 bin Lira maaş ödeyecektir. Bu paranın o zaman bir milletvekili maaşının 2 katı kadar olduğunu hatırlatalım.

Erbakan’ın teklifine şu cevabı veriyor: Ben borçlarımı kendim ödemek istiyorum. Millî Gazete’de yazı yazmaya gelince bunun karşılığında ücret almak istemiyorum. Ancak yazdıklarıma kimsenin müdahale etmesini kabul edemem.

Erbakan ise şunları söylüyor: İslam’ı temsil eden bir kuruluş olarak bizlerin işlerimizi istişare yapıp öyle kararlarımızı almamız lazım. Alınan kararlara hepimizin uyması gerekir. Parti sözcüleri başka şeyler söyler siz başka şeyler yazarsanız birlik bütünlük halinde davamızı anlatıp savunabilmemiz mümkün olmaz, çelişkiye düşeriz.

Bu diyalogda taraflar birbirinin şartlarını kabul etmediklerinden Millî Gazete’de köşe yazması için yapılan teklif sonuçsuz kalıyor. Ancak bu durum 12 Eylül 1980 sonrası değişiyor. Anlaşılan kadarı ile Refah Partisi döneminde şartları kabul edildiği için hazret Millî Gazete’de yazmaya başlıyor.

Peki, ne değişmiş olabilir?

12 Eylül 1980 Darbesi sürecini millî derin devlet aracılığıyla ele geçirip Türkiye’yi kontrolüne aldığı için Erbakan açısından Sabetayist hahamın Millî Gazete’deki köşesinde ne yazdığının fazlaca bir önemi kalmadığını düşünmek zor değildir. Doktorların ölümcül hastalara ne yersen ye dediği gibi Sabetayist hahama da ne yazarsan yaz denilmiş olabilir. Yani artık tehlikeli olmaktan çıkmıştı.

Sabetayist haham Millî Gazete’deki köşesinde Millî Görüş partilerinde kıyamet kopsa, Erbakan’ın başına ne belalar gelse de hiç oralı olmayıp, ilgi ve alaka duymadı. Millî Görüş’ün yayın organında tamamen kendi dünyasına ait bağımsız, özgür, farklı bir köşe oluşturdu. Adeta zımni bir sözleşme varmış gibi ne o Erbakan’a bir şey dedi, ne Erbakan ona.

Erbakan ve Millî Görüş partilerinin başına gelen onca hadiseye ilişkin, 28 Şubat sürecinde bile tek kelime yazmayan hazret bir Sabetayist olan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın oğlu İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın teknik takip sonucu karıştığı rüşvet olayından ötürü içeri atılmasına yufka gönülcüğü dayanamayarak ben onun asla böyle bir işe bulaşmadığına kefil olurum diye yazmaktan kendini alamadı. Sonunda yapılan teknik takip yasal delil sayılmadığı için sanık beraat ettirildi!

Anlaşılan o ki Erbakan’ın vefatından sonra Saadet Partisi’ni politbüro yöntemleriyle yöneten YİK Başkanı O. Asiltürk ve Ak Saçlı ekibi Millî Gazete’yi de bu Sabetayist haham yazarın tasarrufuna bırakmış.

Erbakan ve Millî Görüş’e yönelik geçmişe dayanan derin kin ve intikam duygularıyla dolu bulunan Sabetayist haham devran dönmüş, gün doğmuş gibi olanca ihtirasıyla fırsatı değerlendirip bütün hıncıyla asılıyor.

Millî Görüşçülerin iktidara olan iğbirarını, muhalif duygularını sömürerek Millî Görüş’ün Türkiye’nin devlet politikası haline getirildiği gerçekliğini birtakım pespaye konuları öne çıkarıp gözlerden ırak tutmaya çalışıyor.

Millî Gazete Millî Görüşçülere ve milletimize ümit aşılamak, heyecan vermek ve başarı vadetmek yerine; karamsarlık aşılamaya, ümitsizlik vermeye, hüsran ve kaos dolu bir gelecek göstererek en büyük tahribatı yapmaya çalışıyor.

Müslümanların kişisel ve toplumsal kusurlarını, ayıplarını, noksanlarını abartılı, alaylı ve iğneleyici bir dille aşağılamayı misyon haline getiren, Erbakan ve Millî Görüş düşmanı bu Sabetayist haham elbette ki Millî Gazete’yi de hain emellerine alet etmek için çırpınıyor.

Sureti haktan gözüküp kendini aptallara bulunmaz Hint kumaşı gibi satan bu kerameti kendinden menkul Sabetayist hahamın tahribatına mani olmak hiç kuşkusuz ki kolay değil. Ancak bilsin ki o ne kadar inandığı davaya hizmeti kendine misyon edinmişse; bizler de Allah’ın izniyle Millî Görüş davasına o kadar adanmışızdır.

Erbakan, 40 yıllık şanlı bir mücadele sonunda Dünya Siyonizm’inin milletimizi içine soktuğu hile rejimi ve köle düzeni cenderesinden Türkiye’yi kurtarıp bölge lideri bir küresel güç haline getirdi ve Millî Görüş’ü iktidar yaptı.

Ancak son nefesini Genel Başkanı olarak verdiği Saadet Partisi’ni emanet ettiği Mustafa Kamalak kendini bir oldubitti ile YİK Başkanı ilan edip Millî Görüş liderliğini sahiplenen Oğuzhan Asiltürk’e karşı dirayet yerine zaaf gösterip nihayet teslim oldu.

Hayatta hiç yanlış yaptığına şahit olmadığımız ve her yaptığında bir hikmet gördüğümüz Erbakan inanıyoruz ki yine en doğrusunu yaptı. Çünkü Mustafa Kamalak mevcut şartlarda en doğru isimdi.

Bunu, Millî Görüşçülerin işbirlikçi hain Ak Saçlılar ile kaçınılmaz mücadelesini düşündüğümüzde çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu zorlu mücadele sürecinde Mustafa Kamalak elverişli bir ortam ve çeşitli fırsatlar için vesile oluyor.

Millî Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi’ni eğer birkaç içi geçmiş provokatör ajan eskisi elinden kurtarıp asli çizgisine, tabii mecrasına çekemeyecek olurlarsa Millî Görüşçülere yazıklar olsun. Ve eğer Millî Görüşçüler bu basireti, cesareti, dirayeti gösteremezlerse millî derin devlet sağ olsun!

Sabetayist haham Millî Gazete’deki köşesinde isim vermeden İslami camianın kanaat önderlerine yönelik en ağır eleştirilerde, ithamlarda bulunup en aşağılayıcı tasvirler yaparken;“Ben kimseleri ismini vererek suçlamıyorum, yazdıklarım kime uyuyorsa üzerine alınsın” diye kendini güzel savunuyor.

Biz de kimsenin ismini vermeden bir Sabetayist haham portresi çizdik, kime uyuyorsa üstlenebilir!

Sayı: 746

YORUM EKLE
  YORUMLAR
 • mehmet şafak - 27 Ocak 2015 Salı 17:10
  Yukarıdaki yazıyı okuduktan sonra; Milli Çözüm Dergisi'nde çıkan ve "SABATAYİST HAHAM"ın kimliğini açık bir şekilde ortaya çıkaran aşağıdaki bilgileri el-aziz okurları paylaşmak istedim... El-Aziz Gazetesi yıllardır bu adamın melanetlerini, sinsi olarak yürüttüğü ERBAKAN ve MİLLİ GÖRÜŞ düşmanlığını ve bunları yaparken de BUKELEMUN gibi nasıl renkten renge girdiğini sürekli yazdı ama malesef MİLLİ GÖRÜŞ CAMİASI'na anlatamadı. Sözü fazla uzatmadan aşağıdaki yazıyı okuyarak durumu bizzat kendiniz müşahade edin istedim...
  İŞTE O YAZI:
  "MEHMET ŞEVKET EYGİ'NİN ERBAKAN TAKINTISI"...
  Necip Fazıl Kısakürek ve çıkarılan aftan sonra Türkiye'ye geri dönen Mehmet Şevket Eygi'de Erbakan'ın çıkardığı aftan yararlanmasına rağmen çıkardığı 'Büyük Gazete'de Erbakan için çok ağır yazılar kaleme almaktan utanmamış, Konya'daki bağımsız seçimlerde Erbakan'a yaptığı ihaneti tekrarlamıştı. Mehmet Şevket Eygi isim vermeden şöyle bir yazı yazmıştı. "Gurur, kibir, nefsaniyet, riya, nifak içindesin. Ve işin kötü tarafı bütün bu helak edici sıfatlara dindarlık perdesi altında sahipsin. Etrafına üç-beş safdil ve tecrübesizi toplamışsın ve onlara liderlik taslıyorsun. Reis olmak ihtirasını, emretmek manyaklığını tatmin için onları alet ediyorsun. Başkanlık elinden gidecek diye korku ve telaş içindesin. Mütevazi ol, manyaklığı terk et!" (Büyük Gazete, 5 Mayıs 1976, sayı 2, sayfa 11).
  İşte o yıllarda ve sonrasında Büyük Gazete'de yayınlanan Ahmet AKGÜL'ün yazılarındaki KSP'nin tarihi hizmetlerini öven, Erbakan Hoca'yı sahiplenen bölümlerinin makaslanması üzerine, şimdi Milli Gazete'ye sığınan Mehmet Şevket Eygi'nin ayarı da ortaya çıkmıştı. Lütfen dikkatle araştırıp takip ediniz. Bu gün Milli Gazete'de İSLAM adına, mü'min mücahitlerin ahlakı ve anayasaları adına tamamen hayali ve hamasi teklif ve temenniler sıralayan, sürekli mevcut müslümanları kötüleyip karalayan ve koyu bir karamsarlığa yuvarlayan bu adam Erbakan Hoca'nın tarihi hizmet ve hareketinden, tarihi ve büyük değişimlere öncülük eden hükümetlerinden, İstanbul Belediyesi'ni kazanmak gibi şanlı zaferlerden hiç hoşlanmamş ve sevinç duymamış gibi davranmış, bir kelime olsun tebrik ve takdir ifadesi kullanmamıştı...
  Oyla MİLLİ GÖRÜŞ ve ERBAKAN dışında, örneğin ANAVATAN'cı nice siyasiyi ismen ve defalarca övüp alkışlayan yazılar yazmıştı! 10 Kasım 2014 tarihli Milli Gazete'de "ÜMMET BİRLİĞİNİ BOZANLAR HAİNDİR" yazısında: "Tek bir ümmet oluşturmayan ve başlarında bir imam-ı kebir bulunmayan İslam alemi zilletten zillete, esaretten esarete yalpalayıp duracaktır. Resul-ü Kibriya Efendimiz "Yaşadığı devirdeki imama biat etmeden ölen kimse sanki cahiliyette ölümüyle ölmüş olur" buyurmaktadır. Bu gün memlekitimizde oldukça geniş bir din, inanç ve fikir hürriyeti bulunmaktadır. Bu hürriyeti iğtinam ederek, ganimet olarak alıp kullanarak, ümmet birliği ve imam-ı kebir şuuru için çalışmalıyız..." diyen Sn. M. Şevket Eygi'ye sormak lazımdı. "Sağlığında farklı ülkelerdeki pek çok ülema ve ümera tarafından İSLAM DÜNYASININ LİDERİ VE KURTULUŞ ÖNDERİ kabul edilen ve bu konumu Milli Gazete'de defalarca dile getirilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız'a kendileri de biatlı mıydı! Değilse, zikrettiği hadis-i şerife göre nasıl canı çıkacaktı?
 • suayb öğütcü - 04 Ağustos 2013 Pazar 18:10
  bir zaman doğanın çıkardığı bacanağı zeybekin yönettiği proje bir gazetede yazmıştı da gazetenin ömrü kısaydı,hep şüphelen mişimdir yazı aralarında gizli dezenformasyonları vardı,ozamanlar pek manalandıramazdım hazretin yazılarını bu gün kripto olduğu meydana çıkıyor islami entellektüel agbeyimizin. eygi çıkıyor.pardon eyiki çıkıyor deyecektim
 • EDİTÖR - 01 Mayıs 2013 Çarşamba 13:47
  Bugünkü 1 Mayıs 2013 tarihli Millî Gazete "Çalışma Hayatı" adlı Bir Mayıs Bayramı eki vermiş! Soruyoruz; Bir Mayıs Bayramı Millî Görüş'ün nesi olur? Sabetayist Haham onu da bir açıklasın!
 • EDİTÖR - 15 Mart 2013 Cuma 16:35
  Sabetayist hahamın yönetimindeki Millî Gazete bugün(15.03.2013), ABD'deki Yahudilerin Başbakan Erdoğan'ın Siyonizm'i insanlık suçu sayan sözlerini geri almasını istemesini "BUNU SENDEN BEKLEMEZDİK" şeklinde yorumlayarak manşetten vermiş. Millî Gazete'yi kontrolüne geçiren zihniyet Başbakan İsrail'e savaş açsa tutumunu değiştirir mi? Haim Nahum'un oğlu Bernard Nahum'un sermayesinin büyük kısmına sahip olduğu KOÇ GRUBU reklamlarıyla yayın hayatını sürdüren Millî Gazete sahi, Başbakan Erdoğan'ın İsrail'e savaş açmasını ister mi?Millî Görüşçüleri ne yerine koyuyor Sabetayist haham? İsrail karşıtlığı yaparak İsrail'e hizmet eden uyanığın haddini bildirecek feraset sahibi Millî Görüşçüler nerede?
 • EDİTÖR - 24 Şubat 2013 Pazar 14:50
  Bugünkü (24 Şubat 2013)Millî Gazete "ÇAKTI ŞİMŞEK" manşeti ile Maliye Bakanı üzerinden, Koç'un aldığı köprü ihalesinin iptaline bozulmuş... Tabii ki ihalenin iptali ile ülkenin ne kazandığı değil Koç'un ne kaybettiği Sabetayist hahamı ilgilendiriyor. Maliye Bakanı ihale için "çok iyi fiyata gitti" demiş de Başbakan fiyatı düşük bulup iptal ettirmiş... Koç'un reklamları ile yayınını sürdüren Millî Gazete çelişkiyi yakalayınca hiç affetmemiş, atmış manşeti, vurmuş iktidarı can evinden! Ey Millî Görüşçüler; Erbakan'ın kurduğu ve göz nuru, alın teri ile yaşattığı Millî Gazete'nin Koç'un hizmetine girmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız?Utanın, utanın... Yazıklar olsun sizlere!
 • Erkan Burca - 23 Şubat 2013 Cumartesi 20:42
  "Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı 'sert ve caydırıcı' davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o." (Tahrim Suresi / 9)
 • EDİTÖR - 22 Şubat 2013 Cuma 16:24
  Millî Gazete 22 Şubat 2013 tarihli sayısında Suriye'de bir insansız İsrail uçağının düşürüldüğü yalanına sarılarak Baas rejimini Siyonistlerin kurduğu ve Esat yönetiminin İsrail desteği ile ayakta kalabildiği gerçekliğini örtbas etme çabası sergilemiş... Erbakan'ın dikkat çektiği "İsrail karşıtlığı türküsü söyleyerek İsrail'e hizmet etme" yöntemini ne yazık ki şimdi Millî Gazete uyguluyor! Herkesi kör âlemi sersem yerine koyarak Suriye'deki Siyonist işbirlikçisi eli kanlı Baascı Nusayri azınlık yönetimini savunan Millî Gazete bu yayını ile Millî Görüşçülerin aklına, zekasına hakaret, ferasetiyle alay etmektedir. Siyonist sermayenin reklamları ile yayın hayatını sürdüren Millî Gazete'den zaten başka ne beklenir? Gavurun ekmeğini yiyen gâvurun kılıcını çeker sözünü doğrulayan Millî Gazete'nin Sabetayist hahama emanet edildiği nasıl da sırıtıyor?
 • Yusuf Ayyıldız - 14 Şubat 2013 Perşembe 02:31
  BIrakın Milli Gazete'yi SP bile Mİlli Görüş'ün sesi olmaktan uzaklaşmış...Hocam boşuna demiyordu'''At sahibine göre kişner'' diye...Sabatayist ak saçlıların olduğu bir yönetimin gazetesi nasıl olur varın siz düşünün....İşte son icraatları,ADD'yi( Atatürkçü Düşünce Derneği) ziyaret eden SP İl Bşk nının sözleri;''ADD ile tabanda aynıyız''....
 • Süleyman Yusuf - 13 Şubat 2013 Çarşamba 15:21
  Millî Gazete Millî Görüş'ün sesi olmaktan çıkmış; artık Cumhuriyet, Bir Gün, Yeniçağ, Aydınlık, Özgürgündem gibi solcu, ulusalcı, bölücü gazetelerin İslami versiyonu haline gelmiştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.
 • hasan - 13 Şubat 2013 Çarşamba 14:27
  çok samimi olarak biri açıklasın lütfen,bu adam neden bir kez olsun bu şanlı davayı kaleme almadı.hocamızın şerefli mücadelesini bir kez yazmadı.bu hiç normal değil.milli gazete ile alakası olmayanlar bile savunan adam dedi en azından.
 • tamerh - 13 Şubat 2013 Çarşamba 01:59
  bi kaç gün çıkmamış sanırım yazısı da gündeme gelmişti. ne oldu yazıları kaldırıldı mı diye.
DÖVİZ KURLARI
USD 0.0000     EURO 0.0000     IMKB 0     ALTIN 0,000    
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
ELAZIĞ ⇓
İmsak --:--
Güneş --:--
Öğle --:--
İkindi --:--
Akşam --:--
Yatsı --:--